Etap edukacyjny szkoła podstawowa, klasy IV-VI
Czas trwania 1-5 godzin lekcyjnych (czas trwania zajęć dostosowywany jest do potrzeb nauczyciela)
Termin kwiecień - lipiec, wrzesień - październik
Opis Zajęcia w terenie odbywają się w najbliższej okolicy Państwa szkoły lub w miejscu wybranym przez nauczyciela na terenie województwa pomorskiego. Proponujemy m.in. Rezerwat przyrody "Kępa Redłowska”, Dolina Samborowo” w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, Rezerwat „Mewia Łacha” w ujściu Wisły Śmiałej, Torfowisko i Jezioro Tuchomskie. Forma zajęć dostosowana jest do wieku uczniów, uczniowie pracują w zespołach. Zagadnienia poruszane na zajęciach (opcjonalnie, do uzgodnienia): różnorodność biologiczna gatunkowa najbliższej okolicy. Gatunki roślin i zwierząt – rozpoznawanie. Budowa morfologiczna roślin zielnych i drzew. Cykl życiowy roślin. Rodzaje owoców. Transport nasion. Praca z kluczem do oznaczania gatunków. Konstrukcja własnych kluczy do oznaczania. Piętrowość lasu. Pomniki przyrody. Ochrona przyrody w Polsce. Budowa zwierząt a przystosowanie do środowiska (rodzaje dziobów, łap, pazurów, aparatów gębowych). Rozpoznawanie głosów ptaków. Ekosystem, elementy ożywione i nieożywione. Rodzaje zbiorowisk roślinnych, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla poszczególnych zbiorowisk. Pomiary odczynu gleby, związek pH gleby z rodzajem siedliska. Profil glebowy, przekrój przez warstwy gleby. Pomiary pierśnicy drzewa. Pomiary obwodu drzewa, obliczanie wieku drzewa. Słoje drzew. Szacowanie poziomu różnorodności gatunkowej na wybranym poletku. Wpływ człowieka na stan zachowania różnorodności ekosystemów.
Cena 150 zł / pierwsza godzina lekcyjna; w przypadku zajęć dłuższych: 100 zł / druga godzina lekcyjna, 100 zł / trzecia godzina lekcyjna, 75 zł / czwarta godzina lekcyjna, 75 zł / piąta godzina lekcyjna