Etap edukacyjny szkoła podstawowa, klasy 0-III
Czas trwania 1-5 godzin lekcyjnych (czas trwania zajęć dostosowywany jest do potrzeb nauczyciela)
Termin kwiecień - lipiec, wrzesień - październik
Opis Zajęcia w terenie odbywają się w najbliższej okolicy Państwa szkoły (park, skwer, podwórko szkolne, las) lub w miejscu wybranym przez nauczyciela na terenie województwa pomorskiego. Proponujemy m.in. Rezerwat przyrody "Kępa Redłowska", "Dolina Samborowo" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, Rezerwat "Mewia Łacha" w ujściu Wisły Śmiałej, torfowisko i Jezioro Tuchomskie. Forma zajęć dostosowana jest do wieku uczniów, uczymy się przez zabawy integracyjne, pracę w grupach, pracę indywidualna oraz zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursach botanicznych. Po zajęciach każdy uczeń otrzymuje order i dyplom "Młodego Przyrodnika".
Przebieg zajęć Przebieg przykładowych zajęć 5-godzinnych:
Ćwiczenia oddechowe "Zapach lasu". Powitanie drzew: ćwiczenia rozwijające zmysł dotyku, węchu i wzroku oraz rozwijające wrażliwość uczniów na piękno przyrody. Moje drzewo: uczniowie odnajdują i poznają liście, owoce, kawałki kory, gałązki "swojego" drzewa, porównują wyniki, nazywają "swoje" drzewa. Kształty liści: uczniowie poznają różnorodność kształtów liści, słownictwo specjalistyczne. Cechy liścia: uczniowie poznają różnorodność kolorów liści, ich unerwienie, fakturę, funkcje. Pojęcie fotosynteza. Konkurs "Jakie to drzewo": nauka rozpoznawania pospolitych rodzajów drzew. Tworzenie łańcuchów wyrazów – określeń opisujących liście wybranych gatunków drzew. Zabawa dydaktyczno-ruchowa "Stań według poleceń": ćwiczenia mające na celu osiągnięcie biegłości w rozpoznawaniu rodzajów drzew oraz rozwijające orientację w terenie. Runo leśne, ściółka leśna: ćwiczenia rozwijające zmysł dotyku, węchu i wzroku, dostrzeganie różnorodności biologicznej dolnych pięter lasu. Dzieci przyglądają się i badają mchy, grzyby i rośliny ściółki i runa leśnego przy użyciu lupy, nazywają pospolite gatunki roślin, szukają drobnych zwierząt bezkręgowych, obserwują jak się poruszają, jak wyglądają. Zbieranie pamiątek z lasu. Konkurs "Jaki to skarb?". Gra dydaktyczna "Memo leśne". Leśna galeria: zespołowe tworzenie obrazów z zebranych skarbów lasu. Odgłosy lasu: Rozpoznawanie głosów ptaków (opcjonalnie). Konkurs "Jakie to zwierzę": naśladowanie zachowań i odgłosów zwierząt leśnych (opcjonalnie). Gra dydaktyczno-ruchowa "Wyścigi leśne" utrwalająca zdobyta wiedzę. Gra podsumowująca "Prawda czy fałsz". Ewaluacja własnych osiągnięć uczniów w formie zabawy ruchowej. Rozdanie orderów i dyplomów "Młodego Przyrodnika".
Cena 150 zł / pierwsza godzina lekcyjna; w przypadku zajęć dłuższych: 100 zł / druga godzina lekcyjna, 100 zł / trzecia godzina lekcyjna, 75 zł / czwarta godzina lekcyjna, 75 zł / piąta godzina lekcyjna