Etap edukacyjny liceum, klasy I-III
Czas trwania 2-5 godzin lekcyjnych, nie licząc dojścia lub dojazdu (czas trwania zajęć dostosowywany jest do potrzeb nauczyciela)
Termin cały rok
Opis Zajęcia mają na celu poznanie różnorodności biologicznej najbliższej okolicy. Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz wybranych gatunków roślin. Omówienie różnorodności siedlisk i warunków występowania gatunków roślin. Dostrzeganie związku między siedliskiem a rosnącymi na nim gatunkami roślin. Przystosowania roślin do środowiska. Praktyczne ujęcie ekologii roślin. Podczas każdej wycieczki gwarantujemy przeprowadzenie ciekawych zajęć mających na celu poznanie zróżnicowania biologicznego zarówno na poziomie gatunkowym, jak i ekosystemalnym.
Propozycje miejsc lekcji terenowych:
  • Rezerwat przyrody "Kępa Redłowska" (Gdynia, rejon ul. Ejsmonda): oglądamy i podziwiamy krajobraz nadmorskiej, polodowcowej wysoczyzny morenowej oraz zbiorowiska leśne: żyzną i kwaśną buczynę niżową oraz acydofilny las bukowo-dębowy (kwaśną dąbrowę). Poznajemy strukturę klifu wraz z roślinami na nim rosnącymi.
  • "Dolina Samborowo" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Gdańsk, rejon ul. Abrahama): oglądamy i odziwiamy krajobraz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z łęgiem jesionowo-olszowym, subatlantyckim lasem grądowym i kwaśną buczyną niżową.
  • Rezerwat "Mewia Łacha" w ujściu Wisły Śmiałej (Gdańsk Świbno, dojazd autobusem miejskim): w czasie proponowanej wycieczki obejmującej spacer wzdłuż Przekopu Wisły uczestnicy poznają nadmorski bór bażynowy, układy wydm szarej i białej oraz roślin nadmorskich. Obserwacja ptaków przebywających na terenie rezerwatu.
  • Torfowisko i Jezioro Tuchomskie (dojazd autobusem miejskim z Gdyni): wycieczka wzdłuż brzegu jeziora Tuchomskiego poznajemy zbiorowiska pół, łąk i szuwarów oraz roślinność ruderalną i segetalną. Spacer kończy się na torfowisku wysokim gdzie uczestnicy wycieczki poznają charakterystyczną roślinność i warunki panujące na tym oryginalnym zbiorowisku.
  • Istnieje możliwość zaproponowania dowolnego terenu bliżej lub dalej Państwa placówki, a także wyjazdy jednodniowe do Słowińskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego "Bory Tucholskie", na Mierzeję Wiślaną czy do wybranych rezerwatów Pojezierza Kaszubskiego.
Cena 200 zł / dwie pierwsze godziny lekcyjne, 100 zł / trzecia godzina lekcyjna, 75 zł / czwarta godzina lekcyjna, 75 zł / piąta godzina lekcyjna