Etap edukacyjny liceum, klasy I-III
Czas trwania 2-3 godziny lekcyjne, nie licząc dojścia lub dojazdu (czas trwania zajęć dostosowywany jest do potrzeb nauczyciela)
Termin cały rok
Opis Zajęcia mają na celu poznanie różnorodności lichenobioty najbliższej okolicy. Rozpoznawanie gatunków grzybów zlichenizowanych. Omówienie różnorodności siedlisk i warunków występowania gatunków porostów. Dostrzeganie związku między stopniem zanieczyszczenia powietrza a bogactwem i różnorodnością lichenobioty. Różnorodność budowy plech porostów.
Cena 200 zł / dwie pierwsze godziny lekcyjne, 100 zł / trzecia godzina lekcyjna