Wykładowca dr hab. prof. UG Piotr Rutkowski
Czas trwania 2 godziny lekcyjne
Etap edukacyjny liceum
Opis Ewolucja wyposażyła rośliny w niezwykłe organy, kwiaty. Są one ściśle związane z jednym z najciekawszych i najbardziej skomplikowanych procesów w życiu roślin, z zapylaniem. Sposoby zapylania roślin przez zwierzęta są zróżnicowane, a często wręcz perwersyjne.
Wykładowca omawia niezwykłe i fascynujące relacje łączące rośliny i zwierzęta je zapylające, ukazuje zróżnicowanie budowy kwiatów pułapkowych i naśladowczych, jak również zapylanych tylko przez jeden gatunek zwierzęcia. Omawia znaczenie procesu zapylania w życiu roślin, wymienia i wyjaśnia różnorodne sposoby przenoszenia pyłku (autogamia, hydrogamia, anemogamia, zoogamia), czy podział kwiatów ze względu na strategię zapylania (kwiaty oferujące pokarm, naśladowcze i pułapkowe). Ukazuje grupy zwierząt dokonujących zapylenia roślin w powiązaniu ze specyficzną dla nich budową kwiatów. Dowodzi czym różnią się kwiaty zapylane przez ptaki do tych zapylanych przez owady i nietoperze oraz dlaczego samce pewnych błonkówek tak usilnie chcą kopulować z kwiatami określonych gatunków storczyków.
Cena 150 zł