Wykładowca dr hab. prof. UG Piotr Rutkowski
Czas trwania 2 godziny lekcyjne
Etap edukacyjny liceum
Opis Jak działają mechanizmy ewolucji równoległej wśród organizmów żywych i jak wpływają one na zmiany, doskonalenie i różnorodność elementów budowy roślin?
Wykładowca prezentuje ewolucyjne zmiany w budowie i fizjologii roślin od momentu ich powstania do chwili obecnej, w tym niebanalne przykłady współżycia roślin i zwierząt. Omawia liczne przystosowania roślin do zapylania (gamii) i rozsiewania (chorii), a także epifitycznego i kserofitycznego trybu życia. Analizuje zjawiska symbiozy, komensalizmu i pasożytnictwa w relacji roślina - zwierzę, omawia rolę zwierząt w życiu roślin. Wyjaśnia najważniejsze procesy ewolucyjne roślin kwiatowych, podstawy wzajemnego funkcjonowania żywych organizmów oraz ich wzajemnych relacji. Prezentuje najnowsze metody badawcze stosowane w badaniach ekologicznych.