Wykładowca dr hab. prof. UG Piotr Rutkowski
Czas trwania 2 godziny lekcyjne
Etap edukacyjny liceum
Opis W długiej historii Ziemi było wiele epizodów masowego wymierania gatunków. Do dziś nie wiemy, czy miliony gatunków, które utraciliśmy były gorsze pod względem genetycznym, czy też o ich wymarciu decydował przypadek i tak zwany ślepy los.
Wykładowca prezentuje liczne teorie i hipotezy związane z wymieraniem oraz rolą człowieka w tym procesie. Przedstawia problematykę ewolucji poszczególnych gatunków i ich przystosowania do różnorodnych warunków środowiskowych. Na przykładach ukazuje działanie mechanizmów ewolucji takich jak dryft genetyczny, dobór naturalny i adaptacja, koewolucji i rozwijania interakcji międzygatunkowych, zagadnienia mikro- i makroewolucji. Przedstawia w jaki sposób badana jest współcześnie historia ewolucyjna, jak odtwarzane są drogi ewolucji cech i filogeneza wybranych organizmów.