Wykładowca dr hab. prof. UG Piotr Rutkowski
Czas trwania 2 godziny lekcyjne
Etap edukacyjny liceum
Opis Relacja między drapieżnikiem i jego ofiarą oraz pasożytem a jego żywicielem jest jedną z podstawowych zależności w przyrodzie. Spektrum strategii życiowych i przystosowań zwierząt jest bardzo szerokie i obejmuje także zachodzące przez cały czas przystosowania do drapieżniczego lub pasożytniczego trybu życia lub też odwrotnie – obrony przed drapieżnikiem lub pasożytem.
Wykładowca omawia strategie łowieckie wielu gatunków zwierząt żyjących na różnych siedliskach i szerokościach geograficznych, strategie przystosowania do pasożytnictwa zarówno pasożytów zewnętrznych jak i wewnętrznych, roślinnych i zwierzęcych. Ukazuje również sposoby ich unikania i cały „arsenał” możliwości jakimi dysponują organizmy, by się przed pasożytem lub drapieżcą skutecznie obronić. Ukazuje powiązania między morfologią, fizjologią a ekologią organizmów oraz mechanizmy ewolucyjne doskonalenia swoistego „wyścigu zbrojeń” w biologii.
Cena 150 zł