Wykładowca dr hab. prof. UG Piotr Rutkowski
Czas trwania 2 godziny lekcyjne
Etap edukacyjny gimnazjum, liceum
Opis Czy żyjemy sami we wszechświecie? A jeśli nie, to jakie jest prawdopodobieństwo znalezienia innego życia? Jak ono wygląda? Czy podlega tym samym prawom ewolucji? Na czym opiera się nieobjęta różnorodność życia i gdzie znajduje się „siła napędowa" tego zróżnicowania?
Problem powstania życia zawsze działał na wyobraźnię człowieka. Wynika to z faktu braku wyobrażenia naukowego przejścia od materii nieożywionej do materii ożywionej, zorganizowanej w strukturalne całości, pochłaniającej energię i przerabiającej materię. Nauka o powstaniu życia, protobiologia, oparta na idei ewolucji chemicznej, choć stosunkowo młoda, to „korzeniami” mocno osadzona w filozoficznych i naukowych przesłaniach kilkuset ostatnich lat.
Wykładowca prezentuje zagadnienia powstania życia i jego różnicowania, przybliża idee zmian i przystosowania żywych organizmów. Omawia warunki, w jakich powstawało życie i mechanizmy, które na to powstanie wpływały.