Adresaci szkolenia rady pedagogiczne, nauczyciele przedszkola, szkoły podstawowej (I i II etap edukacyjny), gimnazjum, liceum, metodycy, edukatorzy, studenci kierunków nauczycielskich, wykładowcy akademiccy, rodzicie i wychowawcy
Czas trwania 5 godzin zegarowych
Opis Szkolenie obejmuje praktyczną naukę rozpoznawania najważniejszych gatunków roślin i grzybów (porostów), naukę konstruowania klucza do oznaczania roślin i wykorzystanie klucza do pracy z uczniami w każdym wieku (m.in. klucze rysunkowe), obsługa sprzętu optycznego (mikroskopy, binokulary, lupy). Zajęcia prowadzone są w terenie (3,5 godziny) i częściowo na sali (1,5 godziny). Zajęcia odbywają się w Państwa placówce (część teoretyczna) oraz w terenie niedaleko Państwa placówki lub w całości prowadzone są w wybranym przez Państwa miejscu lub jednym z poniższych:
  • Rezerwat przyrody "Kępa Redłowska" (Gdynia, rejon ul. Ejsmonda): oglądamy i podziwiamy krajobraz nadmorskiej, polodowcowej wysoczyzny morenowej oraz zbiorowiska leśne: żyzną i kwaśną buczynę niżową oraz acydofilny las bukowo-dębowy (kwaśną dąbrowę). Poznajemy strukturę klifu wraz z roślinami na nim rosnącymi.
  • "Dolina Samborowo" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Gdańsk, rejon ul. Abrahama): oglądamy i podziwiamy krajobraz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z łęgiem jesionowo-olszowym, subatlantyckim lasem grądowym i kwaśną buczyną niżową.
  • Rezerwat "Mewia Łacha" w ujściu Wisły Śmiałej (Gdańsk Świbno, dojazd autobusem miejskim): w czasie proponowanej wycieczki obejmującej spacer wzdłuż Przekopu Wisły uczestnicy poznają nadmorski bór bażynowy, układy wydm szarej i białej oraz roślin nadmorskich. Obserwacja ptaków przebywających na terenie rezerwatu.
  • Torfowisko i Jezioro Tuchomskie (dojazd autobusem miejskim z Gdyni): wycieczka wzdłuż brzegu jeziora Tuchomskiego poznajemy zbiorowiska pół, łąk i szuwarów oraz roślinność ruderalną i segetalną. Spacer kończy się na torfowisku wysokim gdzie uczestnicy wycieczki poznają charakterystyczną roślinność i warunki panujące na tym oryginalnym zbiorowisku.
  • Istnieje możliwość zaproponowania dowolnego terenu bliżej lub dalej Państwa placówki, a także wyjazdy jednodniowe do Słowińskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego "Bory Tucholskie", na Mierzeję Wiślaną czy do wybranych rezerwatów Pojezierza Kaszubskiego.
Cena 600 zł (grupa do 20 osób)