Adresaci szkolenia nauczyciele biologii IV etapu edukacyjnego
Czas trwania 6 godzin zegarowych
Opis Jak pomóc uczniowi wybrać temat pracy badawczej? Jak opracować wynik pracy? Jak przygotować poster? Jak prawidłowo zrecenzować pracę badawczą? Jaką literaturę polecić uczniowi? Jak Olimpiada Biologiczna wygląda „od kuchni”? Na wszystkie pytania związane z Olimpiadą Biologiczna odpowiedzą naukowcy, pracownicy Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, recenzenci prac olimpijskich. Szkolenie ma na celu wsparcie nauczyciela prowadzącego olimpijczyka w przygotowaniach ucznia do udziału w Olimpiadzie Biologicznej.
Program szkolenia
10.00-10.05
Czym jest Olimpiada Biologiczna, procedury, kalendarium, problemy organizacyjne (dr Krystyna Burkiewicz)
10.45-11.30
Olimpijskie prace badawcze z zakresu botaniki, lichenologii i bioindykacji (dr hab. prof. UG Piotr Rutkowski)
11.30-12.15
Olimpijskie prace badawcze z zakresu zoologii zwierząt bezkręgowych (dr Elżbieta Sontag)
12.15-13.00
Olimpijskie prace badawcze z zakresu zoologii zwierząt kręgowych (dr Czesław Nitecki)
13.00-13.15
Przerwa
13.15-14.00
Eksperyment jako praca badawcza (dr Krystyna Burkiewicz)
14.00-14.45
Olimpijskie prace badawcze z zakresu biologii molekularnej (dr Szymon Ziętkiewicz)
14.45-15.15
Opracowanie wyników prac badawczych, przygotowywanie posteru, recenzja pracy (dr hab. prof. UG Piotr Rutkowski)
15.15-16.00
Z czego uczyć się do olimpiady biologicznej, prezentacja literatury oraz dyskusja ogólna, rozwiązywanie najważniejszych problemów związanych z olimpiadą (dr hab. prof. UG Piotr Rutkowski)
16.00
Zakończenie szkolenia, rozdanie dyplomów ukończenia szkolenia
Cena 130 zł / osoba