Adresaci szkolenia nauczyciele biologii IV etapu edukacyjnego
Czas trwania 6 godzin zegarowych
Opis Jak pomóc uczniowi wybrać temat pracy badawczej? Jak opracować wynik pracy? Jak przygotować poster? Jak prawidłowo zrecenzować pracę badawczą? Jaką literaturę polecić uczniowi? Jak Olimpiada Biologiczna wygląda „od kuchni”? Na wszystkie pytania związane z Olimpiadą Biologiczna odpowiedzą naukowcy, pracownicy Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, recenzenci prac olimpijskich. Szkolenie ma na celu wsparcie nauczyciela prowadzącego olimpijczyka w przygotowaniach ucznia do udziału w Olimpiadzie Biologicznej.
Program szkolenia
10.00-10.05
Czym jest Olimpiada Biologiczna, procedury, kalendarium, problemy organizacyjne
10.45-11.30
Olimpijskie prace badawcze z zakresu botaniki, lichenologii i bioindykacji
11.30-12.15
Olimpijskie prace badawcze z zakresu zoologii zwierząt bezkręgowych
12.15-13.00
Olimpijskie prace badawcze z zakresu zoologii zwierząt kręgowych
13.00-13.15
Przerwa
13.15-14.00
Eksperyment jako praca badawcza
14.00-14.45
Olimpijskie prace badawcze z zakresu biologii molekularnej
14.45-15.15
Opracowanie wyników prac badawczych, przygotowywanie posteru, recenzja pracy
15.15-16.00
Z czego uczyć się do olimpiady biologicznej, prezentacja literatury oraz dyskusja ogólna, rozwiązywanie najważniejszych problemów związanych z olimpiadą
16.00
Zakończenie szkolenia, rozdanie dyplomów ukończenia szkolenia
Cena 130 zł / osoba