Adresaci szkolenia pracownicy administracji państwowej oraz firm prywatnych
Czas trwania 5 godzin zegarowych
Opis Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie celu powołania Ogólnoeuropejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000, podstaw prawnych funkcjonowania Sieci, lokalizacji poszczególnych obszarów w kontekście Krajowego Systemu Obszarów Chronionych, a także poznanie i charakterystyka obszarów Natura 2000 w województwie pomorskim.
Cena 600 zł (grupa do 20 osób)