Adresaci warsztatów rady pedagogiczne, nauczyciele przedszkola, szkoły podstawowej (I i II etap edukacyjny), świetlicy szkolnej, metodycy, edukatorzy
Czas trwania 3 godziny zegarowe
Opis Obserwacja i eksperyment edukacyjny są najważniejszymi metodami poznawania w naukach przyrodniczych. Lekcje wykorzystujące eksperymenty przyrodnicze stymulują uczniów do stawiania pytań i zachęcają do samodzielnych poszukiwań.
Cykl „Warto eksperymentować!” to warsztaty pokazujące, jak wykorzystać przedmioty codziennego użytku i produkty stosowane w gospodarstwie domowym do przeprowadzenia z uczniami prostych, a jednocześnie fascynujących doświadczeń przyrodniczych. Doświadczenia przyrodnicze można prowadzić w warunkach każdej klasy szkolnej czy świetlicy przy minimalnym nakładzie środków, wykorzystując w pełni bezpieczne przedmioty z najbliższego otoczenia ucznia.
Podczas szkolenia uczestnicy pracują samodzielnie i w małych zespołach na gotowych zestawach do doświadczeń testując kilkadziesiąt eksperymentów przyrodniczych.
Szkolenie prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Szkolenie odbywa się w Państwa placówce. Termin, czas trwania szkolenia, zakres tematyczny, liczba uczestników i cena zależą od indywidualnych potrzeb zamawiającego.
Program warsztatów
  1. Obszary tematyczne: Wzrok (model siatkówki, widzenie w ciemności, odruch źreniczny, sferyczność rogówki, dominujące oko, powidok, widzenie stereoskopowe, lustrzany rysunek, złudzenia optyczne, plamka ślepa, dziura w dłoni, pole widzenia).
    Przerwa.
  2. Obszary tematyczne: Czucie skórne (gęstość receptorów skórnych, odczuwanie temperatury). Smak (mapa smaków). Smak a zapach.
  3. Wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu. Zakończenie warsztatów.
Cena 600 zł (grupa do 20 osób)
Cena obejmuje:
  • opracowanie indywidualnego programu warsztatów dostosowanego do oczekiwań odbiorcy oraz czasu trwania szkolenia,
  • zakup i przygotowanie zestawów do eksperymentów dla uczestników szkolenia,
  • wydruk zaświadczeń ukończenia szkolenia,
  • wsparcie merytoryczne po zakończeniu szkolenia, przesłanie prezentacji pdf,
  • koszty dojazdu wykładowców.