Adresaci warsztatów rady pedagogiczne, nauczyciele przedszkola, szkoły podstawowej (I i II etap edukacyjny), świetlicy szkolnej, metodycy, edukatorzy
Czas trwania 3 godziny zegarowe
Opis Obserwacja i eksperyment edukacyjny są najważniejszymi metodami poznawania w naukach przyrodniczych. Lekcje wykorzystujące eksperymenty przyrodnicze stymulują uczniów do stawiania pytań i zachęcają do samodzielnych poszukiwań.
Cykl „Warto eksperymentować!” to warsztaty pokazujące, jak wykorzystać przedmioty codziennego użytku i produkty stosowane w gospodarstwie domowym do przeprowadzenia z uczniami prostych, a jednocześnie fascynujących doświadczeń przyrodniczych. Doświadczenia przyrodnicze można prowadzić w warunkach każdej klasy szkolnej czy świetlicy przy minimalnym nakładzie środków, wykorzystując w pełni bezpieczne przedmioty z najbliższego otoczenia ucznia.
Podczas szkolenia uczestnicy pracują samodzielnie i w małych zespołach na gotowych zestawach do doświadczeń testując kilkadziesiąt eksperymentów przyrodniczych.
Szkolenie prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Szkolenie odbywa się w Państwa placówce. Termin, czas trwania szkolenia, zakres tematyczny, liczba uczestników i cena zależą od indywidualnych potrzeb zamawiającego.
Program warsztatów
 1. Krótkie wprowadzenie do lekcji z eksperymentami: Jak trudne zjawiska przyrodnicze tłumaczyć w prosty sposób? Źródła inspiracji dla nauczyciela – gdzie szukać pomysłów na eksperymenty? Planowanie, przygotowanie i przebieg eksperymentu. Sposoby radzenia sobie z niepowodzeniem w przebiegu doświadczenia. Wady i zalety pracy w grupach. Jak znaleźć i sformułować problem badawczy? Stawianie hipotezy badawczej. Rola ucznia i rola nauczyciela w przebiegu eksperymentu.
 2. Obszary tematyczne: Powietrze (seria eksperymentów pokazująca, jak dostrzec powietrze, opór powietrza, sprężanie, waga powietrza, wykorzystanie różnicy temperatur powietrza i w kontekście zmiany jego właściwości, skład powietrza, spalanie tlenu). Ruch (siła bezwładu - seria eksperymentów). Siła grawitacji. Energia (przekazywanie energii). Ciśnienie powietrza (ciśnienie a zdolność do lotu - prawo Bernoullego, poruszanie przedmiotami wykorzystując różnicę ciśnień). Woda (seria eksperymentów pokazująca napięcie powierzchniowe, temperatura wody a jej właściwości, ciśnienie wody).
  Przerwa
 3. Obszary tematyczne: Magnetyzm (właściwości magnesu, wykorzystanie - seria eksperymentów). Podnośnik pneumatyczny z woreczka. Rozciągliwość materiałów. Elektryczność statyczna (seria eksperymentów). Drożdże (wykorzystanie w piekarnictwie). Transpiracja i tkanka przewodząca roślin (barwienie tkanek i organów). Dokarmianie zwierząt w zimie: konstrukcja karmnika opartego o prawa fizyki (zbiornik opadowy, siły tarcia). Zwierzęta zimą (tkanka tłuszczowa zwierząt, właściwości tłuszczów). Funkcja pęcherza pławnego u ryb. Model "nurka Kartezjusza".
 4. Wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu. Zakończenie warsztatów.
Cena 600 zł (grupa do 20 osób)
Cena obejmuje:
 • opracowanie indywidualnego programu warsztatów dostosowanego do oczekiwań odbiorcy oraz czasu trwania szkolenia,
 • zakup i przygotowanie zestawów do eksperymentów dla uczestników szkolenia,
 • wydruk zaświadczeń ukończenia szkolenia,
 • wsparcie merytoryczne po zakończeniu szkolenia, przesłanie prezentacji pdf,
 • koszty dojazdu wykładowców.