Adresaci warsztatów rady pedagogiczne, nauczyciele przedszkola, szkoły podstawowej (I i II etap edukacyjny), świetlicy szkolnej, metodycy, edukatorzy
Czas trwania 3 godziny zegarowe
Opis Obserwacja i eksperyment edukacyjny są najważniejszymi metodami poznawania w naukach przyrodniczych. Lekcje wykorzystujące eksperymenty przyrodnicze stymulują uczniów do stawiania pytań i zachęcają do samodzielnych poszukiwań.
Cykl „Warto eksperymentować!” to warsztaty pokazujące, jak wykorzystać przedmioty codziennego użytku i produkty stosowane w gospodarstwie domowym do przeprowadzenia z uczniami prostych, a jednocześnie fascynujących doświadczeń przyrodniczych. Doświadczenia przyrodnicze można prowadzić w warunkach każdej klasy szkolnej czy świetlicy przy minimalnym nakładzie środków, wykorzystując w pełni bezpieczne przedmioty z najbliższego otoczenia ucznia.
Podczas szkolenia uczestnicy pracują samodzielnie i w małych zespołach na gotowych zestawach do doświadczeń testując kilkadziesiąt eksperymentów przyrodniczych.
Szkolenie prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Szkolenie odbywa się w Państwa placówce. Termin, czas trwania szkolenia, zakres tematyczny, liczba uczestników i cena zależą od indywidualnych potrzeb zamawiającego.
Program warsztatów
 1. Obszary tematyczne: Słuch (dźwięk, fale dźwiękowe, sposób przenoszenia się fal dźwiękowych - seria eksperymentów, model narządu Cortiego, model ucha - dwie wersje: pełna i uproszczona, przewodnictwo słuchowe). Równowaga (model błędnika, badanie narządu równowagi).
  Przerwa.
 2. Obszary tematyczne: Układ oddechowy (budowa modelu stetoskopu, mechanizm wentylacji płuc, model układu oddechowego - dwie wersje: pełna i uproszczona, pojemność płuc). Układ krążenia (tętno jako obraz pracy serca). Układ moczowy (model filtracji, model układu moczowego). Odruchy (odruchy bezwarunkowe, odruchy warunkowe, czas odruchu, eksperymentalne porównanie odruchu warunkowego i bezwarunkowego). Kości (rola wapnia). Układ mięśniowy (budowa stawu łokciowego, budowa i rola mięśni i ścięgien - seria eksperymentów).
  Przerwa
 3. Wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu. Zakończenie warsztatów.
Cena 600 zł (grupa do 20 osób)
Cena obejmuje:
 • opracowanie indywidualnego programu warsztatów dostosowanego do oczekiwań odbiorcy oraz czasu trwania szkolenia,
 • zakup i przygotowanie zestawów do eksperymentów dla uczestników szkolenia,
 • wydruk zaświadczeń ukończenia szkolenia,
 • wsparcie merytoryczne po zakończeniu szkolenia, przesłanie prezentacji pdf,
 • koszty dojazdu wykładowców.