Adresaci warsztatów rady pedagogiczne, nauczyciele przedszkola, szkoły podstawowej (I i II etap edukacyjny), świetlicy szkolnej, metodycy, edukatorzy
Czas trwania 3 godziny zegarowe
Opis Obserwacja i eksperyment edukacyjny są najważniejszymi metodami poznawania w naukach przyrodniczych. Lekcje wykorzystujące eksperymenty przyrodnicze stymulują uczniów do stawiania pytań i zachęcają do samodzielnych poszukiwań.
Cykl „Warto eksperymentować!” to warsztaty pokazujące, jak wykorzystać przedmioty codziennego użytku i produkty stosowane w gospodarstwie domowym do przeprowadzenia z uczniami prostych, a jednocześnie fascynujących doświadczeń przyrodniczych. Doświadczenia przyrodnicze można prowadzić w warunkach każdej klasy szkolnej czy świetlicy przy minimalnym nakładzie środków, wykorzystując w pełni bezpieczne przedmioty z najbliższego otoczenia ucznia.
Podczas szkolenia uczestnicy pracują samodzielnie i w małych zespołach na gotowych zestawach do doświadczeń testując kilkadziesiąt eksperymentów przyrodniczych.
Szkolenie prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Szkolenie odbywa się w Państwa placówce. Termin, czas trwania szkolenia, zakres tematyczny, liczba uczestników i cena zależą od indywidualnych potrzeb zamawiającego.
Program warsztatów
 1. Rozgrzewka umysłu: zagadka pobudzająca myślenie.
 2. Obszary tematyczne: Dwutlenek węgla (seria eksperymentów pokazująca właściwości dwutlenku węgla, wykorzystanie w przemyśle spożywczym i w pożarnictwie). Kwasy i zasady (właściwości, pomiar pH cieczy, znaczenie kwaśnych deszczy). Roztwory (nasycony, nienasycony, wpływ rodzaju roztworu na wyporność). Osmoza. Siła wyporu (wpływ kształtu i ciężaru przedmiotów na wyporność). Mieszanie się cieczy o różnych gęstościach. Chromatografia (test wędrujących plam, badanie składu barwników flamastrów). Pojazdy napędzane prawami fizyki (bumerang). Energia wiatru (odnawialne źródła energii, konstrukcja wiatraka).
  Przerwa
 3. Obszary tematyczne: Zasada dźwigni. Światło (barwy podstawowe, załamanie światła w wodzie, soczewka). Pojazdy napędzane prawami fizyki (rybka wykorzystująca różnice ciśnień powietrza, balon napędzany siłą odrzutu, poduszkowiec). Siła odśrodkowa.
 4. Wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu. Zakończenie warsztatów.
Cena 600 zł (grupa do 20 osób)
Cena obejmuje:
 • opracowanie indywidualnego programu warsztatów dostosowanego do oczekiwań odbiorcy oraz czasu trwania szkolenia,
 • zakup i przygotowanie zestawów do eksperymentów dla uczestników szkolenia,
 • wydruk zaświadczeń ukończenia szkolenia,
 • wsparcie merytoryczne po zakończeniu szkolenia, przesłanie prezentacji pdf,
 • koszty dojazdu wykładowców.