Etap edukacyjny szkoła podstawowa (klasy 0-III, klasy IV-VI), gimnazjum, liceum
Czas trwania 1 godzina lekcyjna
Opis Zmysły wzroku, słuchu, równowagi, smaku, dotyku. Złudzenia optyczne.
Cena 150 zł / godzina lekcyjna