Etap edukacyjny klasy 0-III, IV-VI
Czas trwania 1 godzina lekcyjna
Opis Dwutlenek węgla - gaz cięższy od powietrza. Piana gaśnicza. Wytwarzanie dwutlenku węgla: rosnący balon na butelce. Drożdże i dwutlenek węgla. Zawieszanie pinezki w wodzie. Badanie odczynu wody. Kwasy i zasady. Barwniki w mleku. Ciecz nienewtonowska.
Cena 150 zł / godzina lekcyjna