Firma AlterEco powstała w 2010 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na edukację przyrodniczo-ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomysłodawcy i realizatorzy idei AlterEco to pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego: dr hab. Piotr Rutkowski i dr hab. prof. UG Joanna Mytnik.

Przyświeca nam cel dzielenia się naszą wiedzą i umiejętnościami ze wszystkimi, którym bliska jest idea poznawania, podziwiania oraz ochrony otaczającej nas przyrody. Niezależnie od rodzaju zajęć, które oferujemy oraz wieku uczestników gwarantujemy profesjonalnie przeprowadzone zajęcia, dostosowane do wieku słuchaczy, opracowane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami i zdobyczami nauki.

Wykonujemy również inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze związane z planowaniem i budową inwestycji infrastrukturalnych, waloryzacje faunistyczne i florystyczne, projekty zadań ochronnych, prognozy i raporty oddziaływania na środowisko i inne.

Joanna Mytnik
dr hab. prof. UG

 • autorka lub współautorka ponad 60 artykułów naukowych i 5 książek w języku angielskim
 • odbyła 17 staży naukowych w 8 krajach europejskich (Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Dania, Niemcy, Austria, Hiszpania)
 • kierownik lub wykonawca 9 grantów badawczych
 • członek American Society of Plant Taxonomy, International Association of Plant Taxonomy, Botanical Society of America, Polskiego Towarzystwa Botanicznego
 • prowadzi wykłady na kierunkach: biologia, chemia, ochrona środowiska, bioinformatyka, geografia
 • autorka publikacji dotyczących problemów współczesnej szkoły („Gazeta Szkolna” wydawnictwa INFOR, 1999-2000)
 • stypendystka Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dla wyróżniających się doktorantów i pracowników UG (2004/2005)
 • wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. „Rewizja taksonomiczna podplemienia Cyclopogoninae Szlach. (Spirantheae, Orchidaceae)”, Instytut Biologii, Uniwersytet Gdański (2005)
 • Katedralny Koordynator Bałtyckiego Festiwali Nauki (od 2008)
 • posiada trzyletni staż pracy jako wychowawca i nauczyciel przyrody i języka angielskiego w szkole podstawowej
 • organizator 14 obozów językowo-przyrodniczych dla dzieci i młodzieży (1998-2005)
 • stypendium habilitacyjne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (2007-2009)
 • współautor ilustracji do podręcznika do Przyrody dla szkoły podstawowej wyd. Rożak (klasa IV)
 • organizator Ogólnopolskich Kursów dla pracowników naukowych "Letnia Szkoła Taksonomii" (Gdańsk 2010, 2012)
 • pomysłodawca i przewodnicząca komietetu organizayjnego cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickiej (2012, 2013)
 • ukończyła kurs Dydaktyki Akademickiej (Gdańsk 2010)
 • członek zarządu Fundacji "Akademia Zrównoważonego Rozwoju"

  joanna@altereco.home.pl
  +48 502 494 189

Piotr Rutkowski
dr hab.

 • autor lub współautor 50 artykułów naukowych i 4 książek w języku angielskim
 • kierownik lub wykonawca 13 projektów badawczych
 • prowadzi wykłady na kierunkach: biologia, chemia, bioinformatyka, przyroda
 • wykłada na Uniwersytetach III wieku (Uniwersytet III wieku przy Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytet III wieku przy Prezydencie Miasta Sopot)
 • współrealizator programu edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych "Zaproś naukowca do szkoły" realizowanym przez Wydział Biologii
 • Uniwersytetu Gdańskiego
 • współautor podręcznika biologii do gimnazjum (klasa II i III), w ramach promocji książki prowadził ponad 20 spotkań z nauczycielami dotyczących zagadnień nauczania biologii w gimnazjum
 • nagroda indywidualna Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską (1999)
 • wyróżnienie w konkursie firm StatSoft, Inc. i StatSoft Polska na najlepszą pracę doktorską, przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach Statistica (1999)
 • nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej (2001)
 • wykłada w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni (od 2004 roku)
 • członek Rady Programowej I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni (od 2005)
 • członek Regionalnego Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Gdańsku (od 2006)
 • ukończył kurs Edukatora na temat: "Uczenie przez doświadczenie na zajęciach biologii" (Warszawa 2007)
 • wydziałowy Koordynator Bałtyckiego Festiwali Nauki (od 2008)
 • organizator Ogólnopolskiego Kursu dla pracowników naukowych "Letnia Szkoła Taksonomii" (Gdańsk 2010)
 • medal Komisji Edukacji Narodowej (2011)
 • kierownik studiów podyplomowych "Waloryzacja i Ochrona Obiektów Przyrodniczych" prowadzonych na Wydziale Biologii od 2011 roku
 • prezes Fundacji "Akademia Zrównoważonego Rozwoju"
 • ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2014)

  piotr@altereco.home.pl
  +48 601 831 938