Firma AlterEco zajmuje się wykonywaniem ekspertyz i inwentaryzacji przyrodniczych związanych z planowaniem i budową inwestycji infrastrukturalnych. Ochrona przyrody to ważny aspekt realizacji wielu przedsięwzięć w Polsce.

Nasza wiedza i fachowość gwarantują Państwu rzetelne oraz terminowe wykonanie usług zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem oraz najnowszymi wytycznymi w dziedzinie ochrony przyrody. Jako nauczyciele akademiccy, a także biolodzy na co dzień prowadzący badania naukowe, posiadamy wieloletnie doświadczenie, które pozwala nam na wykonywanie profesjonalnych usług na najwyższym poziomie. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego zlecenia i atrakcyjne ceny.

Oferujemy nasze usługi również innym firmom poszukującym profesjonalnych botaników. Do każdego powierzonego nam zadania, dobieramy optymalny zespół kompetentnych osób. Dzięki współpracy z wieloma specjalistami z takich dziedzin, jak fauna zwierząt bezkręgowych, ornitologia czy chiropterologia tworzymy zespół ludzi, którzy podejmują się różnych wyzwań.

Wykonujemy:
  • inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze dla każdego rodzaju obszaru i przedsięwzięcia, na potrzeby inwestycji liniowych (drogowych i kolejowych) jak i powierzchniowych
  • ekspertyzy przyrodnicze pod inwestycje związane z powstaniem nowych obiektów oraz renowacją lub konserwacją już istniejących, które wymagają nadzoru ekologicznego lub/i oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na faunę i florę występującą na terenie i w sąsiedztwie planowanego projektu
  • waloryzacje faunistyczne i florystyczne na terenach cennych przyrodniczo (takich jak parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000) na terenie całego kraju
  • nadzór przyrodniczy na już realizowanych inwestycjach
  • monitoring porealizacyjny